home

PARAMEDISCH NATUURGENEESKUNDIG THERAPEUT

GESPECIALISEERD IN DE BEHANDELING VAN BURN OUT EN LYMFOEDEEM, WAARBIJ GEWERKT WORDT VANUIT DE 5 NATUURGERICHTE PRINCIPES:

 

Zenuwbanen en energiebanen vormen het communicatie-systeem van het lichaam. Een goed functionerende prikkel-overdracht is essentieel.

 

Ons lichaam staat dagelijks bloot aan een zekere mate van toxische belasting. Hierbij  kunnen we een onderscheid maken tussen fysieke belasting en geestelijke belasting.

 

Ook bij voeding kunnen we een onderscheid maken tussen geestelijke en fysieke voeding. Bewustwordingsprocessen die in gang worden gezet helpen de juiste keuzes te maken.

Psychologie

 

We kijken naar (on)bewust ziekmakende gedragspatronen

Het gaat hierbij om onbewuste gevoelssignalen, vaak ontstaan door verkeerde (maar noodzakelijke) keuzes in het verleden.

KvK 34361988

 

"Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden: Reglement Geschillencommissie 

Energie

 

Als het energiesysteem niet goed functioneert (mentaal, emotioneel ,fysiek) en de energie niet goed door kan stromen worden we uiteindelijk ziek.